Stiftelsesdagen 2019

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til høstfest.

Tidspunkt: Onsdag 23. oktober kl. 19

Sted: Statsraaden Bar og Reception, Bradbenken 2, Skur 7

Tema: Statsraad Lehmkuhls jordomseiling

Foredrag ved Haakon Vatle, direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
Statsraad Lehmkuhl har som mål å bli verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse, som innledning til skipets største prosjekt noensinne: en 18 måneders jordomseiling med oppstart i september 2021, med fokus på bærekraft. Jordomseilingen blir et nasjonalt prosjekt av internasjonalt format og er nå offisielt en del av FN sitt havsatsingstiår.

Vi serverer som vanlig god mat.

Drikke kan kjøpes i baren.

Påmelding til høstfesten innen fredag 11. oktober,

Denne bekreftes ved innbetaling av kr. 270,- pr person

til konto nr. 5226 68 01734 eller på VIPPS (bruk kjøp og betal-knappen) til 14503 – Det Nyttige Selskab

Vennligst merk innbetalingen ”Høstfest 2019”.

NB: Vi gjør oppmerksom på at Høstfesten blir annonsert på Selskapets Facebookside, med åpen invitasjon (for ikke-medlemmer), og vi anbefaler derfor å være tidlig ute med påmelding. Statsraaden Bar har begrensede plasser.

Valg av styre

På generalforsamlingen 8. mai ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år og styremedlem for to år, mens Joachim Hvoslef Krüger og Synnøve Kløve-Graue ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

  • Monica Jangaard (preses)
  • Arno Vigmostad
  • Bent Stensaker
  • Cecilie Beate Wilson Ramstad
  • Geir Atle Ersland
  • Joachim Hvoslef Krüger
  • Synnøve Kløve-Graue
  • Som suppleanter ble Bodil Friele, Bjørn Arvid Bagge og Tove Kayser gjenvalgt.

Vårfest på Landås Hovedgård

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til vårfest

Tidspunkt: Onsdag 8. mai kl. 1900

Sted: Landås Hovedgård, Kanonhaugen 39, 5097 Bergen

Det Nyttige Selskab ser det som en oppgave å støtte tiltak knyttet til klima, miljø og en bærekraftig fremtid

Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, og representant fra foreningen Grobund, Ebeltoft i Danmark vil begge holde interessante innlegg om sitt arbeid for en grønnere by.

Vi serverer som vanlig god mat og god drikke.

Påmelding til vårfesten innen mandag 29. april.

Påmelding bekreftes ved innbetaling av kr. 400,- pr person til konto nr. 5226 68 01734 eller på VIPPS (bruk kjøp og betal-knappen) til 14503 – Det Nyttige Selskab

Vennligst merk innbetalingen ”Vårfest 2019”.

NB: Vi gjør oppmerksom på at Vårfesten blir annonsert på Selskapets Facebookside, med åpen invitasjon (for ikke-medlemmer), og vi anbefaler derfor å være tidlig ute med påmelding. Lystgården har begrensede plasser.

Følg oss gjerne på Facebook.

Velkommen til Landås Hovedgård onsdag 8. mai!

Stiftelsesdagen 2018

Vi gjentar suksessen fra i vår og ønsker alle medlemmer med ledsagere velkommen til HØSTFEST i Kalfaret Brygghus onsdag 17. oktober kl. 18. Adresse: Kalfarveien 76/Gamle Hansa Bryggeri

Styremedlem Geir Atle Ersland vil holde et kåseri over temaet «Fra Alle helgens hospital til Haukeland – via Emmaus». Det blir også en kort orientering om Det Nyttige Selskabs aktiviteter og planer.

Meny: Enkel buffet, to glass vin/øl. Drikke utover dette kan kjøpes i baren.

Påmelding innen onsdag 10. oktober.

Denne bekreftes ved innbetaling av kr. 400,- pr person til konto nr. 5226 68 01734 eller på VIPPS til 14503 – Det Nyttige Selskab

Vennligst merk innbetalingen ”Stiftelsesdagen 2018”.

Gjenvalg av styre

På generalforsamling for Det Nyttige Selskab 2. mai 2018 ble de styremedlemmene som sto på valgt, gjenvalgt. Styret består av:

Preses: Monica Jangaard

Styremedlemmer:
Sylvelin Gunnarson (visepreses)
Geir Atle Ersland
Atle Maurseth
Bent Stensaker
Cecilie Beate Wilson Ramstad
Arno Vigmostad

Suppleanter:
Bjørn Arvid Bagge ble valgt som ny suppleant, i tillegg til Bodil Friele og Tove Kayser, som ble gjenvalgt.

Valgkomité
Trond Bogsnes
Jannicke Runshaug Foss
Erik Næsgaard

Nytt byrom i Dokkeveien fikk Griegs Idéfonds støtte

Griegs Idéfond 2018 er tildelt tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”.
Prosjektet med tittel “Nye Dokkeveien og Følids plass” har vært initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elementer:
1) Klokkarsteinen, som tidligere var gatens høyeste punkt, inntil den på slutten av 1800-tallet ble sprengt vekk for tettere bebyggelse
2) Springgjerdet, som dannet grensen til eiendommen Fastings Minde. Gjerdet ble brukt som benk, særlig under de store St.Hansfeiringene på Sydneshaugen.
3) Vaskerevens kilde, den lille dammen foran Rosehuset, som sies å være et oppkomme fra Gullfjellet, og som rant via Rakkerdammene, nå i Botanisk hage, ned til Vaskerelven.
Historisk ferdselsåre
Dokkeveien har vært en travel ferdselsåre gjennom hele Bergens historie, og fra før middelalderen gikk det en krøttersti der.
Griegs Idéfond har øremerket sin bevilgning til “Klokkarsteinen”, og til denne skal det hentes skifer fra den tradisjonsrike steinbruddet i Jondal.
Springgjerdet skal tegnes fritt, men henspille på den historiske forankringen. Dammen skal anlegges i tilknytning til Klokkarsteinen.
Navnet “Følids plass” henspiller på Velforeningens stifter og tidligere leder Anders Colban Følid, som tidligere jobbet for å etablere en plass her.
Formålet med prosjektet er å skape et byrom med plass for mennesker, og med en regulering av biltrafikk og parkering. Planen er å åpne plassen i løpet av våren 2019.