Valg av styre

På generalforsamlingen 17. juni ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år, mens Bjørn Arvid Bagge og Anne Kloster Holst ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

 • Monica Jangaard (preses)
 • Arno Vigmostad
 • Bent Stensaker
 • Bjørn Arvid Bagge
 • Joachim Hvoslef Krüger
 • Synnøve Kløve-Graue
 • Anne Kloster Holst

Som suppleanter ble Bodil Friele og Tove Kayser gjenvalgt og Jørgen Bakke valgt som nytt medlem.

Generalforsamling 17. juni

Det innkalles med dette til
GENERALFORSAMLING I DET NYTTIGE SELSKAB
Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00
på Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Dagsorden:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Generalforsamlingen utsettes

Grunnet korona-situasjonen anbefaler styret at Generalforsamlingen, opprinnelig planlagt 6. mai, blir utsatt inntil videre.

Ny dato for Generalforsamling blir fastsatt når vi mottar informasjon fra myndighetene om muligheten for å samles. Den planlagte vårfesten samme dato blir også avlyst.

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2020, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.

Dagsorden for Generalforsdamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Bekransning av Holbergstatuen

Vel møtt til bekransningen av Holbergstatuen på Vågsallmenningen tirsdag 3. desember kl. 17. i anledning Holbergs fødselsdag. De som vil følge med til Holbergstuen etterpå bes melde fra til Tryggve Fett: tryggve@baremeg.no for bordbestilling.

Noter også onsdag 6. mai 2020: Vårfest, med generalforsamling samme dato. Sted blir annonsert senere.

Stiftelsesdagen 2019

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til høstfest.

Tidspunkt: Onsdag 23. oktober kl. 19

Sted: Statsraaden Bar og Reception, Bradbenken 2, Skur 7

Tema: Statsraad Lehmkuhls jordomseiling

Foredrag ved Haakon Vatle, direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
Statsraad Lehmkuhl har som mål å bli verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse, som innledning til skipets største prosjekt noensinne: en 18 måneders jordomseiling med oppstart i september 2021, med fokus på bærekraft. Jordomseilingen blir et nasjonalt prosjekt av internasjonalt format og er nå offisielt en del av FN sitt havsatsingstiår.

Vi serverer som vanlig god mat.

Drikke kan kjøpes i baren.

Påmelding til høstfesten innen fredag 11. oktober,

Denne bekreftes ved innbetaling av kr. 270,- pr person

til konto nr. 5226 68 01734 eller på VIPPS (bruk kjøp og betal-knappen) til 14503 – Det Nyttige Selskab

Vennligst merk innbetalingen ”Høstfest 2019”.

NB: Vi gjør oppmerksom på at Høstfesten blir annonsert på Selskapets Facebookside, med åpen invitasjon (for ikke-medlemmer), og vi anbefaler derfor å være tidlig ute med påmelding. Statsraaden Bar har begrensede plasser.

Valg av styre

På generalforsamlingen 8. mai ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år og styremedlem for to år, mens Joachim Hvoslef Krüger og Synnøve Kløve-Graue ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

 • Monica Jangaard (preses)
 • Arno Vigmostad
 • Bent Stensaker
 • Cecilie Beate Wilson Ramstad
 • Geir Atle Ersland
 • Joachim Hvoslef Krüger
 • Synnøve Kløve-Graue
 • Som suppleanter ble Bodil Friele, Bjørn Arvid Bagge og Tove Kayser gjenvalgt.