Nytt byrom i Dokkeveien fikk Griegs Idéfonds støtte


Griegs Idéfond 2018 er tildelt tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”.
Prosjektet med tittel “Nye Dokkeveien og Følids plass” har vært initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elementer:
1) Klokkarsteinen, som tidligere var gatens høyeste punkt, inntil den på slutten av 1800-tallet ble sprengt vekk for tettere bebyggelse
2) Springgjerdet, som dannet grensen til eiendommen Fastings Minde. Gjerdet ble brukt som benk, særlig under de store St.Hansfeiringene på Sydneshaugen.
3) Vaskerevens kilde, den lille dammen foran Rosehuset, som sies å være et oppkomme fra Gullfjellet, og som rant via Rakkerdammene, nå i Botanisk hage, ned til Vaskerelven.
Historisk ferdselsåre
Dokkeveien har vært en travel ferdselsåre gjennom hele Bergens historie, og fra før middelalderen gikk det en krøttersti der.
Griegs Idéfond har øremerket sin bevilgning til “Klokkarsteinen”, og til denne skal det hentes skifer fra den tradisjonsrike steinbruddet i Jondal.
Springgjerdet skal tegnes fritt, men henspille på den historiske forankringen. Dammen skal anlegges i tilknytning til Klokkarsteinen.
Navnet “Følids plass” henspiller på Velforeningens stifter og tidligere leder Anders Colban Følid, som tidligere jobbet for å etablere en plass her.
Formålet med prosjektet er å skape et byrom med plass for mennesker, og med en regulering av biltrafikk og parkering. Planen er å åpne plassen i løpet av våren 2019.