Om oss


Benk

FORMÅL

Det Nyttige Selskab er en forening som skal fremme og støtte formål i Bergen by av kulturell, kunstnerisk og praktisk art som ikke pliktmessig påhviler det offentlige.

MOTTO

Lyser og Nytter.

HISTORIKK

Det Nyttige Selskab er en av Norges eldste frivillige organisasjoner.  Selskabet ble stiftet som et landhusholdningsselskap 18. oktober 1774 etter initiativ av Jens Boalth (1725-1780) for “at ophjælpe Industri, Almueoplysning, Agerdyrkning og Fiskeri”.

Gjennom premier og belønning søkte Selskabet å opmuntre til forbedringer av næringslivet.  Slike såkalte “patriotiske selskaper” var et resultat av opplysningstiden og fantes i de fleste europeiske land.  I Norge er Det Nyttige Selskab det eneste av sitt slag som eksisterer i dag.  Selskapet for Norges Vel bygger på samme idé, men er adskillig yngre; stiftet i 1809.  Det Nyttige Selskab har fortsatt kontakt med søsterselskaper i Lübeck, Hamburg og Stockholm.

Selskabet startet en tegneskole som ble forløper både for Bergens Tekniske Skole og Bergens Kunsthåndverkskole. Selskabet deltok i opprettelsen av Bergens Sparebank i 1823 og var initiativtager til Bergens første dampskip, D/S “Oscar” i 1825.  Etterhvert som næringslivets interesser ble ivaretatt av egne organisasjoner, rettet Selskabet fra midten av 1800-tallet sin oppmerksomhet mot byens forskjønnelse og ulike kulturelle formål.

FORVALTNING

LogoSelskabet forvalter Det Nyttige Selskabs Allmennyttige Fellesfond, som er en sammenslutning av åtte tidligere legater med sammenfallende formål. Det Nyttige Selskabs styre er også styre i fondet og stiftelsen Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond. I tillegg er Selskabet forretningsfører for J.C. Dahls kulturminnefond.

STYRE

Selskabet ledes av et styre, der styrets leder benevnes preses. Styrets medlemmer er:

 • Monica Jangaard (preses)
 • Arno Vigmostad
 • Bent Stensaker
 • Bjørn Arvid Bagge
 • Joachim Hvoslef Krüger
 • Synnøve Kløve-Graue
 • Jørgen Bakke

Suppleanter:

 • Bodil Friele
 • Tove Kayser
 • Morten Spjøtvold

VALGKOMITÉ og FORRETNINGSFØRER

Valgkomité:

 • Jannicke Runshaug Foss
 • Atle Maurseth
 • Knut Ormhaug

Forretningsfører:

 • Per Henrik Ekeland

SELSKABETS VEDTEKTER

Selskabets lover (vedtekter) finner du her

HISTORISK OVERSIKT OVER PRESES

En oversikt over Selskabets preses siden stiftelsen i 1774 finner du her