Griegs Idéfond


FantoftL

Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond ble stiftet i 1999  og har som formål å gjøre Bergen til en vakrere og bedre by å bo i. Styret i Det Nyttige Selskab er samtidig styre i Fondet.

Tildeling 2018
Fondets tilgjengelige midler for 2018 er tildelt  tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”. Prosjektet er initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elemente. LES MER
FORUTSETNINGER
Fondet skal nå sitt mål blant annet ved å fremme byens fysiske forskjønnelse gjennom utsmykning, estetisk formgivning av bygg og utomhus-anlegg, fremme mangfold i byens kulturelle aktiviteter og påvirke til at innbyggerne tar vare på slike verdier. Avkastningen på Fondets grunnkapital benyttes til  å realisere formålet.

Tildelingen, som skjer annethvert år,  skal i sin helhet tilfalle ett enkelt prosjekt. Fondets midler kan ikke benyttes til oppgaver som naturlig tilfaller det offentlige, herunder vedlikehold.

DISSE HAR FÅTT

  • 2018: Nye Dokkeveien/”Klokkarsteinen”
  • 2016: Utsmykking på Nedre Korskirkeallmenning
  • 2014: Ingen utdeling
  • 2012: The International Edvard Grieg Piano Competition
  • 2010: Utsmykning av Fantoft bybanestopp
  • 2008: Ingen utdeling
  • 2006: Holbergmuséet i Latinskolen
  • 2004: Benker til Festplassen
  • 2002: Nytt flygel til Troldsalen