Gaver til byen


Forskjønnelsen

Det Nyttige Selskab har siden siste halvdel av 1800-tallet bidratt til byens forskjønnelse.  Ja, det startet bokstavelig talt med “Forskjønnelsen”, og senere fulgte bidrag til opparbeidelse av en rekke av byens grønne lunger.

Ved Selskabets 100-års jubileum i 1874 ble det tatt initiativ til å reise en Holbergstatue i Bergen, og siden har man ved ulike anledninger bidratt til byens skulpturelle utsmykning (Amalie Skram, Olav Kyrre, St. Sunniva, Kardinaldydene ved Tinghuset m.fl.).  Til 225-års jubiléet i 1999 var opparbeidelse av Menneskerettighetenes plass Selskabets gave til byen.

I årene 1953-90 delte Selskabet årlig ut en pris for god arkitektur, og i årene 1993-2003 en pris for gode forretningsfasader.  I 2002 satte Selskabet søkelys på egen virksomhet med en åpen konferanse om kunst i det offentlige rom.

Av de større prosjekter som Selskabet har bidratt med til byens kultur og forskjønnelse nevnes reising av Schøtstuene, utsmykning av Håkonshallen, parkanlegget på Sverresborg, Damsgård Have, skulpturene i Christie-parken, urtehage for St. Jørgen, opprustning av Torget, minnebenker i uterommet ved HF-bygget og etablering av Holbergmuséet i Latinskolen.

Andre eksempler på gaver og prosjekter løst med tilskudd fra Det Nyttige Selskab:

 • Lekeskulptur i hagen ved Nordnes bydelshus, Klosteret
 • Restaurering av Haukeland stasjon
 • Utendørsanlegg ved seldammen, Akvariet i Bergen
 • Restaurering av salen i Logen Den Gode Hensigt
 • Elevprosjekt for utsmykking av skoleplassen, Rothaugen skole
 • Kristian Blystads skulptur “Natt” ved Bjørndalspollen, Loddefjord
 • Minnesmerke over Roald “Kniksen” Jensen ved Brann stadion
 • Keramisk vase av Kjell Nupen i Tveitevatnnet
 • Hageanlegg ved Urdi
 • Vannarrangement, Meyermarken
 • Holbergrelieffer, Nordnes
 • Sikring av treskulpturen “Bonden i Bugården”, Bryggen
 • Alterteppe vevd av Else Marie Jakobsen, Olsvik kirke
 • Sokkel for Welhaven-bysten ved St. Jørgen
 • Steindekke foran Bjørnson-statuen ved Den Nationale Scene
 • Nytt orgel, Domkirken