Gaver til byen

ForskjønnelsenDet Nyttige Selskab har siden siste halvdel av 1800-tallet bidratt til byens forskjønnelse.  Ja, det startet bokstavelig talt med “Forskjønnelsen”, og senere fulgte bidrag til opparbeidelse av en rekke av byens grønne lunger.

Se film med eksempler her.

Ved Selskabets 100-års jubileum i 1874 ble det tatt initiativ til å reise en Holbergstatue i Bergen, og siden har man ved ulike anledninger bidratt til byens skulpturelle utsmykning (Amalie Skram, Olav Kyrre, St. Sunniva, Kardinaldydene ved Tinghuset m.fl.).  Til 225-års jubiléet i 1999 var opparbeidelse av Menneskerettighetenes plass Selskabets gave til byen.

I årene 1953-90 delte Selskabet årlig ut en pris for god arkitektur, og i årene 1993-2003 en pris for gode forretningsfasader.  I 2002 satte Selskabet søkelys på egen virksomhet med en åpen konferanse om kunst i det offentlige rom.

Av de større prosjekter som Selskabet har bidratt med til byens kultur og forskjønnelse nevnes reising av Schøtstuene, utsmykning av Håkonshallen, parkanlegget på Sverresborg, Damsgård Have, skulpturene i Christie-parken, urtehage for St. Jørgen, opprustning av Torget, minnebenker i uterommet ved HF-bygget og etablering av Holbergmuséet i Latinskolen.

Andre eksempler på gaver og prosjekter løst med tilskudd fra Det Nyttige Selskab:

 • Lekeskulptur i hagen ved Nordnes bydelshus, Klosteret
 • Restaurering av Haukeland stasjon
 • Utendørsanlegg ved seldammen, Akvariet i Bergen
 • Restaurering av salen i Logen Den Gode Hensigt
 • Elevprosjekt for utsmykking av skoleplassen, Rothaugen skole
 • Kristian Blystads skulptur “Natt” ved Bjørndalspollen, Loddefjord
 • Minnesmerke over Roald “Kniksen” Jensen ved Brann stadion
 • Keramisk vase av Kjell Nupen i Tveitevatnnet
 • Hageanlegg ved Urdi
 • Vannarrangement, Meyermarken
 • Holbergrelieffer, Nordnes
 • Sikring av treskulpturen “Bonden i Bugården”, Bryggen
 • Alterteppe vevd av Else Marie Jakobsen, Olsvik kirke
 • Sokkel for Welhaven-bysten ved St. Jørgen
 • Steindekke foran Bjørnson-statuen ved Den Nationale Scene
 • Nytt orgel, Domkirken