Generalforsamling 2021 blir 17. juni

Årets Generalforsamling holdes på Zander K Hotel, Zander Kaaes gate 8, torsdag 17. juni kl. 1900.

Dagsorden for Generalforsamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2020
4. Revidert regnskap for 2020
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Årsberetning, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling er sendt medlemmene per epost.

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2021, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.

Stiftelsesdagen/ Høstfest 21. oktober

Kjære medlemmer i Det Nyttige Selskab,

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til høstfest

Tidspunkt: Onsdag 21. oktober kl. 19
Sted: Festsalen i KODE 1 (tidligere Permanenten), Nordahl Brunsgate 9,
5014 Bergen (inngang fra Nordahl Brunsgate)

Tema: Hva vil Byarkitekten og hva Vill Bergen?

Jan Erik Rossow fra Vill Kollektivet forteller om sine visjoner for Bergen by. Byarkitekt Maria Molden er invitert og vi arbeider med å få henne som innleder.

Grunnet smittevern tilbyr vi enkel servering i porsjonspakker.
Drikke bestilles og betales på stedet.

Påmelding til høstfesten innen fredag 9. oktober,

Denne bekreftes ved innbetaling av kr. 200,- pr person
til konto nr. 5226 68 01734
eller på VIPPS (bruk kjøp og betal-knappen) til 14503 – Det Nyttige Selskab
Vennligst merk innbetalingen ”Høstfest 2020”.


NB: Grunnet Covid-19 blir det plassbegrensing, så vi anbefaler å være tidlig ute med påmelding.

Følg oss gjerne på Facebook.  
Informasjon og nyheter finnes også på www.detnyttige.no

Velkommen til Høstfesten onsdag 21. oktober!

Valg av styre

På generalforsamlingen 17. juni ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år, mens Bjørn Arvid Bagge og Anne Kloster Holst ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

  • Monica Jangaard (preses)
  • Arno Vigmostad
  • Bent Stensaker
  • Bjørn Arvid Bagge
  • Joachim Hvoslef Krüger
  • Synnøve Kløve-Graue
  • Anne Kloster Holst

Som suppleanter ble Bodil Friele og Tove Kayser gjenvalgt og Jørgen Bakke valgt som nytt medlem.

Generalforsamling 17. juni

Det innkalles med dette til
GENERALFORSAMLING I DET NYTTIGE SELSKAB
Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00
på Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Dagsorden:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Generalforsamlingen utsettes

Grunnet korona-situasjonen anbefaler styret at Generalforsamlingen, opprinnelig planlagt 6. mai, blir utsatt inntil videre.

Ny dato for Generalforsamling blir fastsatt når vi mottar informasjon fra myndighetene om muligheten for å samles. Den planlagte vårfesten samme dato blir også avlyst.

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2020, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.

Dagsorden for Generalforsdamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Bekransning av Holbergstatuen

Vel møtt til bekransningen av Holbergstatuen på Vågsallmenningen tirsdag 3. desember kl. 17. i anledning Holbergs fødselsdag. De som vil følge med til Holbergstuen etterpå bes melde fra til Tryggve Fett: tryggve@baremeg.no for bordbestilling.

Noter også onsdag 6. mai 2020: Vårfest, med generalforsamling samme dato. Sted blir annonsert senere.