Category: Uncategorized

 • Bli med på byvandring

  I 250-årsjubileets tegn inviterer vi medlemmene til årets første byvandring. Vi vil her ha fokus på gaver og bidrag fra Det Nyttige Selskabs lange historie, konsentrert om området mellom Biblioteket og Den Nationale Scene. Når: Torsdag 2. mai kl 18:00Varighet: ca 1,5 timerOppmøte ved Knut Steens monument av Olav Kyrre, vis a vis Biblioteket. Erik Næsgaard,…

 • 250 år i 2024

  Det Nyttige Selskab fyller 250 år i 2024 og vi vil feire selskapets lange og stolte historie.Hele året vil stå i jubileets tegn med ulike arrangementer.Selve fødselsdagen er fredag 18. oktober med jubileumsfest, – sett av datoen allerede nå!

 • Nå kan du søke idéfondet

  Har du et godt prosjekt er det nå mulig å søke om støtte fra Wenche & Halfdan B. Griegs Idéfond. I henhold til vedtektene skal fondet ha som formål å gjøre Bergen til en vakrere og bedre by å bo i, bl.a. ved å: Fremme byens fysiske forskjønnelse gjennom utsmykning, estetisk formgivning av bygg og…

 • Valg av styre

  På generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 25. april ble Jørgen Bakke valgt som nytt styremedlem etter Anne Kloster Holst og Morten Spjøtvold som ny supppleant etter Jørgen Bakke. For øvrig ble styret, med Monica Jangaard som preses, gjenvalgt. Styret består etter dette av: Monica Jangaard (preses), Arno Vigmostad, Bent Stensaker, Joachim Hvoslef Krüger, Synnøve Kløve-Graue,…

 • Nytt byrom i Dokkeveien fikk Griegs Idéfonds støtte

  Griegs Idéfond 2018 er tildelt tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”. Prosjektet med tittel “Nye Dokkeveien og Følids plass” har vært initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elementer: 1) Klokkarsteinen,…

 • Støtte til Landås Lystgård

  Det Nyttige Selskabs Allmennyttige Fellesfond har bevilget midler til Landås Lystgård, øremerket finansiering av den historiske hagen. Planlagt åpning til årets Festspill, der Lystgården for første gang er arena for konserter. Les mer om Landås Lystgård her.