Category: Uncategorized

 • Høstfest på Stiftelsesdagen

  Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til høstfest tirsdag 18. oktober 2022 kl. 1900. Sted: Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, møterom Dorothe Engelbretsdatter Tema: Stiftelsenes historie. Bergen i verden Foredrag ved professor Ola Honningdal Grytten, NHH Norges Handelshøyskole Det blir enkel servering av kald mat.Drikke kan bestilles og betales […]

 • Styret 2022

  På generalforsamlingen 4. mai 2022 ble styrets medlemmer gjenvalgt. Monica Jangaard ble gjenvalgt som preses. Styrets medlemmer er:Monica Jangaard (preses)Arno VigmostadBent StensakerBjørn Arvid BaggeJoachim Hvoslef KrügerSynnøve Kløve-GraueAnne Kloster Holst Suppleanter er Bodil Friele, Tove Kayser og Jørgen Bakke.

 • Valg av styre

  På generalforsamlingen 17. juni 2020 ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år, mens Bjørn Arvid Bagge og Anne Kloster Holst ble valgt som nye styremedlemmer. Styret består etter dette av: Monica Jangaard (preses) Arno Vigmostad Bent Stensaker Bjørn Arvid Bagge Joachim Hvoslef Krüger Synnøve Kløve-Graue Anne Kloster Holst Som suppleanter ble Bodil Friele […]

 • Generalforsamling 17. juni

  Det innkalles med dette til GENERALFORSAMLING I DET NYTTIGE SELSKAB Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00 på Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen Dagsorden: 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene. Valg av delegat til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning for 2019 4. Revidert regnskap […]

 • Generalforsamlingen utsettes

  Grunnet korona-situasjonen anbefaler styret at Generalforsamlingen, opprinnelig planlagt 6. mai, blir utsatt inntil videre. Ny dato for Generalforsamling blir fastsatt når vi mottar informasjon fra myndighetene om muligheten for å samles. Den planlagte vårfesten samme dato blir også avlyst. De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2020, bes innbetale kr. 250,- til […]

 • Bekransning av Holbergstatuen

  Vel møtt til bekransningen av Holbergstatuen på Vågsallmenningen tirsdag 3. desember kl. 17. i anledning Holbergs fødselsdag. De som vil følge med til Holbergstuen etterpå bes melde fra til Tryggve Fett: tryggve@baremeg.no for bordbestilling. Noter også onsdag 6. mai 2020: Vårfest, med generalforsamling samme dato. Sted blir annonsert senere.