Griegs Idéfond bidrar til utsmykking av Korskirkeallmenningen


Styret for Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond har besluttet at årets tildeling skal gå til kunstnerisk utsmykking av Nedre Korskirkeallmenning. Fondet håper dette kan være en god start for en positiv utvikling av området.

Arne Sælen, Lasse Berntzen og Kari Aasen har i lengre tid arbeidet med planene for  utsmykking. Utsmykkingen vil bli relatert til Ludvig Holbergs ”Niels Klims underjordiske reise”, som hadde sitt utspring nettopp i dette området.

Årets tildeling er på kr. 340.000.