Forum for norske byselskap


Et forum for norske byselskap ble stiftet 22. juni 2015. Dette er en nasjonal paraplyorganisasjon for landets byselskaper. Seks av byselskapene fra henholdsvis Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Oslo deltok i stiftelsesmøtet, og flere har sluttet seg til. Selskabet for Oslo Byes Vel var initiativtaker og har påtatt seg oppgaven å være sekretariat for forumet.

Det Nyttige Selskab i Bergen er landets eldste byselskap, etablert i 1774. Selskabet for Oslo Byes Vel er fra 1811, og de fleste selskapene og foreningene ble etablert på 1800-tallet. Organisasjonene er ektefødte barn av opplysningstidens strømninger i Europa på 1700-tallet. De ble aktører for by- og samfunnsutvikling med tiltak til beste for borgerne i form av parkanlegg, skulpturer og fontener, badeanstalter og generell opplysning om helse, hygiene og landbruk.