Nå kan du søke Griegs Idéfond

Nå er det mulig å søke Griegs Idéfond om støtte til et god prosjekt. Av fondets midler vil det være inntil kr. 180.000 til utdeling i februar 2018. Les mer om Idéfondet her. Skriftlig søknad sendes: Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond c/o Grieg Arkitekter AS Fantoftvegen 44, 5072 Bergen Innen 15.11.2017.


Stiftelsesdagen markeres i Grieghallen

I anledning den årlige markeringen av stiftelsesdagen inviteres Selskabets medlemmer til bespisning og konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen, torsdag 19. oktober kl. 1730. Det blir først en samling i Salong Nina. Fra 1845 gir Erling Sandmo en introduksjon til konserten. På programmet står Wolfgang Amadeus Mozarts tre siste symfonier, skrevet i 1788, i […]


Kvinner topper Selskabet

Monica Jangaard ble valgt som ny preses under Det Nyttige Selskabs generalforsamling 2017. Sylvelin Gunnarson er valgt som visepreses. Med det er for første gang to kvinner på topp i Selskabet styre. Bare én gang siden stiftelsen i 1774  har  Selskabets hatt en kvinnelige preses. Jangaard etterfølger Trond Bogsnes, som hadde bedt om å få […]


Benk 2

Ny møteplass ved Mariakirken

Som en gave fra Det Nyttige Selskab har Bergen fått en ny møteplass utenfor Mariakirken. To flotte benker i granitt og tre er nå behørig “innsittet”, til glede for alle som vil slå av en passiar utenfor kirken. Nærmeste nabo til benkene er statuen av Drægge-gutten. Det var derfor helt naturlig at tre trommeslagere fra […]


Populær “Lesende gutt”

  “Lesende gutt”, minnesmerket for Nordahl Rolfsen, har fått en ny og svært populær plassering. Takket være Det Nyttige Selskab har gutten havnet midt på skoleplassen på nye Landås skole, til stor begeistring for hundrevis av elever.     Opprinnelig var bronseskulpturen av Nils Aas plassert på Bergen off. bibliotek, men etter ombyggingen var det […]

IMG_1939

Griegs Idéfond bidrar til utsmykking av Korskirkeallmenningen

Styret for Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond har besluttet at årets tildeling skal gå til kunstnerisk utsmykking av Nedre Korskirkeallmenning. Fondet håper dette kan være en god start for en positiv utvikling av området. Arne Sælen, Lasse Berntzen og Kari Aasen har i lengre tid arbeidet med planene for  utsmykking. Utsmykkingen vil bli relatert […]


Nytt styre valgt

Trond Bogsnes ble gjenvalgt som preses under Generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 2016. Styret består for øvrig av: Visepreses: Monica Jangaard Styremedlemmer: Arno Vigmostad, Atle Maurseth, Bent Stensaker, Cecilie Beate Wilson Ramstad, Geir Atle Ersland og Sylvelin Gunnarson. Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik Blaauw og Tove Kayser. Valgkomitten består av:  Erik Næsgaard, Trine Kolderup Flaten og Arne […]


Forum for norske byselskap

Et forum for norske byselskap ble stiftet 22. juni 2015. Dette er en nasjonal paraplyorganisasjon for landets byselskaper. Seks av byselskapene fra henholdsvis Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Oslo deltok i stiftelsesmøtet, og flere har sluttet seg til. Selskabet for Oslo Byes Vel var initiativtaker og har påtatt seg oppgaven å være sekretariat for forumet. […]


Vellykket sommerfest i nye omgivelser

Selskabets tradisjonsrike Sommerfest var i år lagt til en perle av et møtested, urtehagen ved Lepramuseet. Sankt Jørgen kirke er vel kjent, mens hagen – til tross for sin sentrale beliggenhet midt i byen – trolig er ukjent for svært mange bergensere. Selskabet har fått mange hyggelige tilbakemeldinger både på arrangementet og introduksjonen til en […]


Gjenvalg av Styret

Trond Bogsnes ble gjenvalgt som preses under Generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 2015. Også øvrige styremedlemmer på valg ble gjenvalgt. Styret består av: Preses: Trond Bogsnes Visepreses: Monica Jangaard Styremedlemmer: Arno Vigmostad,  Atle Maurseth, Bent Stensaker, Bjart Nygaard, Cecilie Beate Wilson Ramstad , Geir Atle Ersland, Knut Ormhaug og Siri Meyer. Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik […]