Generalforsamling 2018

Den Nyttige Selskabs generalforsamling 2018 holdes onsdag 2. mai klokken 1900 på Stranges Stiftelse. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteledelse og protokollfører, i henhold til lovene. Valg av delegat til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning for 2017. 4. Revidert regnskap for 2017. 5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter. 6. […]


Byvandring 14. april

Lørdag 14. april er alle våre medlemmer og Selskabet for Oslo Byes Vel invitert til byvandring med Bent Stensaker og Geir Atle Ersland. Start fra Radisson Blu på Bryggen klokken 1100.


Velkommen til vårfest

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til vårfest Tidspunkt: Fredag 13. april kl. 18 Sted: Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76/Gamle Hansa Bryggeri Selskabet for Oslo Byes Vel er på Bergenstur denne helgen og blir med oss på festen. De vil gi en orientering om sine aktiviteter. Det blir også en orientering om […]


Holbergs fødselsdag markeres 3. desember

Gjennom årene har Det Nyttige Selskab på ulike vis bidratt til økt kjennskap til, og kunnskap om, Ludvig Holberg. Allerede i 1884 sørget Selskabet for at Holbergstatuen på Vågsallmenningen lot seg realisere, og på Holbergs fødselsdag 3. desember er det tradisjon for at Selskabet bekranser statuen. Årets bekransning skjer kl 18.00. Som så mange ganger tidligere er […]


Nå kan du søke Griegs Idéfond

Nå er det mulig å søke Griegs Idéfond om støtte til et god prosjekt. Av fondets midler vil det være inntil kr. 180.000 til utdeling i februar 2018. Les mer om Idéfondet her. Skriftlig søknad sendes: Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond c/o Grieg Arkitekter AS Fantoftvegen 44, 5072 Bergen Innen 15.11.2017.


Stiftelsesdagen markeres i Grieghallen

I anledning den årlige markeringen av stiftelsesdagen inviteres Selskabets medlemmer til bespisning og konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen, torsdag 19. oktober kl. 1730. Det blir først en samling i Salong Nina. Fra 1845 gir Erling Sandmo en introduksjon til konserten. På programmet står Wolfgang Amadeus Mozarts tre siste symfonier, skrevet i 1788, i […]


Kvinner topper Selskabet

Monica Jangaard ble valgt som ny preses under Det Nyttige Selskabs generalforsamling 2017. Sylvelin Gunnarson er valgt som visepreses. Med det er for første gang to kvinner på topp i Selskabet styre. Bare én gang siden stiftelsen i 1774  har  Selskabets hatt en kvinnelige preses. Jangaard etterfølger Trond Bogsnes, som hadde bedt om å få […]


Benk 2

Ny møteplass ved Mariakirken

Som en gave fra Det Nyttige Selskab har Bergen fått en ny møteplass utenfor Mariakirken. To flotte benker i granitt og tre er nå behørig “innsittet”, til glede for alle som vil slå av en passiar utenfor kirken. Nærmeste nabo til benkene er statuen av Drægge-gutten. Det var derfor helt naturlig at tre trommeslagere fra […]


Populær “Lesende gutt”

  “Lesende gutt”, minnesmerket for Nordahl Rolfsen, har fått en ny og svært populær plassering. Takket være Det Nyttige Selskab har gutten havnet midt på skoleplassen på nye Landås skole, til stor begeistring for hundrevis av elever.     Opprinnelig var bronseskulpturen av Nils Aas plassert på Bergen off. bibliotek, men etter ombyggingen var det […]

IMG_1939

Griegs Idéfond bidrar til utsmykking av Korskirkeallmenningen

Styret for Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond har besluttet at årets tildeling skal gå til kunstnerisk utsmykking av Nedre Korskirkeallmenning. Fondet håper dette kan være en god start for en positiv utvikling av området. Arne Sælen, Lasse Berntzen og Kari Aasen har i lengre tid arbeidet med planene for  utsmykking. Utsmykkingen vil bli relatert […]