Nytt byrom i Dokkeveien fikk Griegs Idéfonds støtte

Griegs Idéfond 2018 er tildelt tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”.
Prosjektet med tittel “Nye Dokkeveien og Følids plass” har vært initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elementer:
1) Klokkarsteinen, som tidligere var gatens høyeste punkt, inntil den på slutten av 1800-tallet ble sprengt vekk for tettere bebyggelse
2) Springgjerdet, som dannet grensen til eiendommen Fastings Minde. Gjerdet ble brukt som benk, særlig under de store St.Hansfeiringene på Sydneshaugen.
3) Vaskerevens kilde, den lille dammen foran Rosehuset, som sies å være et oppkomme fra Gullfjellet, og som rant via Rakkerdammene, nå i Botanisk hage, ned til Vaskerelven.
Historisk ferdselsåre
Dokkeveien har vært en travel ferdselsåre gjennom hele Bergens historie, og fra før middelalderen gikk det en krøttersti der.
Griegs Idéfond har øremerket sin bevilgning til “Klokkarsteinen”, og til denne skal det hentes skifer fra den tradisjonsrike steinbruddet i Jondal.
Springgjerdet skal tegnes fritt, men henspille på den historiske forankringen. Dammen skal anlegges i tilknytning til Klokkarsteinen.
Navnet “Følids plass” henspiller på Velforeningens stifter og tidligere leder Anders Colban Følid, som tidligere jobbet for å etablere en plass her.
Formålet med prosjektet er å skape et byrom med plass for mennesker, og med en regulering av biltrafikk og parkering. Planen er å åpne plassen i løpet av våren 2019.

Generalforsamling 2018

Den Nyttige Selskabs generalforsamling 2018 holdes onsdag 2. mai klokken 1900 på Stranges Stiftelse.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteledelse og protokollfører, i henhold til lovene. Valg av delegat til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning for 2017.

4. Revidert regnskap for 2017.

5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter.

6. Valg av valgkomité.

7. Valg av revisor.

8. Fastsettelse av kontingent.

Innkalling med sakspapirer er sendt medlemmene.

Byvandring 14. april

Lørdag 14. april er alle våre medlemmer og Selskabet for Oslo Byes Vel invitert til byvandring med Bent Stensaker og Geir Atle Ersland. Start fra Radisson Blu på Bryggen klokken 1100.

Velkommen til vårfest

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til vårfest

Tidspunkt: Fredag 13. april kl. 18
Sted: Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76/Gamle Hansa Bryggeri

Selskabet for Oslo Byes Vel er på Bergenstur denne helgen og blir med oss på festen.
De vil gi en orientering om sine aktiviteter. Det blir også en orientering om Det Nyttige Selskabs aktiviteter og planer.

Meny: Enkel buffet, to glass vin/øl. Drikke utover det kan kjøpes i baren.

Lørdag 14. april er alle våre medlemmer og Selskabet for Oslo Byes Vel invitert til byvandring med Bent Stensaker og Geir Atle Ersland, med start fra Radisson Blu Bryggen kl. 11.

Påmelding til vårfesten innen mandag 9. april.
Denne bekreftes ved innbetaling av kr. 400,- pr person
til konto nr. 5226 68 01734
eller på VIPPS til 14503 – Det Nyttige Selskab
Vennligst merk innbetalingen ”Vårfest 2018”.
Velkommen til Kalfaret Brygghus fredag 13. april!

Holbergs fødselsdag markeres 3. desember

Gjennom årene har Det Nyttige Selskab på ulike vis bidratt til økt kjennskap til, og kunnskap om, Ludvig Holberg. Allerede i 1884 sørget Selskabet for at Holbergstatuen på Vågsallmenningen lot seg realisere, og på Holbergs fødselsdag 3. desember er det tradisjon for at Selskabet bekranser statuen.

Årets bekransning skjer kl 18.00. Som så mange ganger tidligere er det Selskabets forhenværende preses, Erik Næsgaard som står for ritualet.

Lørdag 2. desember kl 12.00 arrangerer Den Nationale Scene sin årvisse Holberg-matiné. Her stiller blant andre Ragnhild Gudbrandsen, Wenche Kvamme, Julian Berntzen, Tryggve Fett, Trygve Svensson, Bergen Kammerkor med tangodansere og musikere fra Bergen Barokk.
Se https://www.dns.no/program/2017/holberg-matin%C3%A9/