Nå kan du søke idéfondet


Har du et godt prosjekt er det nå mulig å søke om støtte fra Wenche & Halfdan B. Griegs Idéfond.

I henhold til vedtektene skal fondet ha som formål å gjøre Bergen til en vakrere og bedre by å bo i, bl.a. ved å:

Fremme byens fysiske forskjønnelse gjennom utsmykning, estetisk formgivning av bygg og utomhusanlegg, fremme mangfold i byens kulturelle aktiviteter og påvirke til at innbyggerne tar vare på slike verdier.

Av fondet vil det være inntil kr 100 000,- til utdeling i februar 2024. Tildelingen skal i sin helhet tilfalle ett enkelt prosjekt.

Fondets midler kan ikke benyttes til oppgaver som naturlig tilfaller det offentlige, herunder vedlikehold.

Skriftlig søknad med nødvendige vedlegg sendes på e-post innen 10.12.2023 til:

Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond

c/o Det Nyttige Selskab

E-post: kontakt@detnyttige.no

Les mer