Bli med på byvandring


I 250-årsjubileets tegn inviterer vi medlemmene til årets første byvandring. Vi vil her ha fokus på gaver og bidrag fra Det Nyttige Selskabs lange historie, konsentrert om området mellom Biblioteket og Den Nationale Scene.

Når: Torsdag 2. mai kl 18:00
Varighet: ca 1,5 timer
Oppmøte ved Knut Steens monument av Olav Kyrre, vis a vis Biblioteket.

Erik Næsgaard, med sin lange fartstid som styremedlem og Preses, vil gi oss et innblikk i en liten del av det Selskabet har betydd for byen vår.

I jubileumsåret arbeider vi for å øke medlemstallet slik at selskapet fortsatt kan være en arena hvor medlemmenes engasjement og entusiasme bidrar til tiltak som kommer Bergen til gode. Ta derfor gjerne med en venn eller bekjent som du tror kan ha interesse for vårt arbeid for byen vår.

Neste byvandring:
Torsdag 13. juni.
Informasjon om oppmøte kommer.

Vandringen blir avsluttet i Schøtstuene med generalforsamling og påfølgende sommerfest.