Generalforsamling 17. juni

Det innkalles med dette til GENERALFORSAMLING I DET NYTTIGE SELSKAB Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00 på Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen Dagsorden: 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene. Valg av delegat til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning for 2019 4. Revidert regnskap […]


Generalforsamlingen utsettes

Grunnet korona-situasjonen anbefaler styret at Generalforsamlingen, opprinnelig planlagt 6. mai, blir utsatt inntil videre. Ny dato for Generalforsamling blir fastsatt når vi mottar informasjon fra myndighetene om muligheten for å samles. Den planlagte vårfesten samme dato blir også avlyst. De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2020, bes innbetale kr. 250,- til […]


Bekransning av Holbergstatuen

Vel møtt til bekransningen av Holbergstatuen på Vågsallmenningen tirsdag 3. desember kl. 17. i anledning Holbergs fødselsdag. De som vil følge med til Holbergstuen etterpå bes melde fra til Tryggve Fett: tryggve@baremeg.no for bordbestilling. Noter også onsdag 6. mai 2020: Vårfest, med generalforsamling samme dato. Sted blir annonsert senere.


Stiftelsesdagen 2019

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til høstfest. Tidspunkt: Onsdag 23. oktober kl. 19 Sted: Statsraaden Bar og Reception, Bradbenken 2, Skur 7 Tema: Statsraad Lehmkuhls jordomseiling Foredrag ved Haakon Vatle, direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Statsraad Lehmkuhl har som mål å bli verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse, […]


Valg av styre

På generalforsamlingen 8. mai ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses, mens Joachim Hvoslef Krüger og Synnøve Kløve-Graue ble valgt som nye styremedlemmer.


Vårfest på Landås Hovedgård

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer med ledsager til vårfest Tidspunkt: Onsdag 8. mai kl. 1900 Sted: Landås Hovedgård, Kanonhaugen 39, 5097 Bergen Det Nyttige Selskab ser det som en oppgave å støtte tiltak knyttet til klima, miljø og en bærekraftig fremtid Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, og representant fra foreningen Grobund, Ebeltoft i […]


Stiftelsesdagen 2018

Vi gjentar suksessen fra i vår og ønsker alle medlemmer med ledsagere velkommen til HØSTFEST i Kalfaret Brygghus onsdag 17. oktober kl. 18. Adresse: Kalfarveien 76/Gamle Hansa Bryggeri Styremedlem Geir Atle Ersland vil holde et kåseri over temaet «Fra Alle helgens hospital til Haukeland – via Emmaus». Det blir også en kort orientering om Det […]


Gjenvalg av styre

På generalforsamling for Det Nyttige Selskab 2. mai 2018 ble de styremedlemmene som sto på valgt, gjenvalgt. Styret består av: Preses: Monica Jangaard Styremedlemmer: Sylvelin Gunnarson (visepreses) Geir Atle Ersland Atle Maurseth Bent Stensaker Cecilie Beate Wilson Ramstad Arno Vigmostad Suppleanter: Bjørn Arvid Bagge ble valgt som ny suppleant, i tillegg til Bodil Friele og […]


Nytt byrom i Dokkeveien fikk Griegs Idéfonds støtte

Griegs Idéfond 2018 er tildelt tiltaket “Nye Dokkeveien og Følids plass”, øremerket “Klokkarsteinen”. Prosjektet med tittel “Nye Dokkeveien og Følids plass” har vært initiert av en arbeidsgruppe knyttet til Sydnes og Nøstet Velforening, og er et tiltak som vil gjøre den trafikkerte Dokkeveien til en naboplass, der en plasserer inn tre historiske elementer: 1) Klokkarsteinen, […]


Støtte til Landås Lystgård

Det Nyttige Selskabs Allmennyttige Fellesfond har bevilget midler til Landås Lystgård, øremerket finansiering av den historiske hagen. Planlagt åpning til årets Festspill, der Lystgården for første gang er arena for konserter. Les mer om Landås Lystgård her.