Populær “Lesende gutt”

  “Lesende gutt”, minnesmerket for Nordahl Rolfsen, har fått en ny og svært populær plassering. Takket være Det Nyttige Selskab har gutten havnet midt på skoleplassen på nye Landås skole, til stor begeistring for hundrevis av elever.     Opprinnelig var bronseskulpturen av Nils Aas plassert på Bergen off. bibliotek, men etter ombyggingen var det […]

IMG_1939

Griegs Idéfond bidrar til utsmykking av Korskirkeallmenningen

Styret for Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond har besluttet at årets tildeling skal gå til kunstnerisk utsmykking av Nedre Korskirkeallmenning. Fondet håper dette kan være en god start for en positiv utvikling av området. Arne Sælen, Lasse Berntzen og Kari Aasen har i lengre tid arbeidet med planene for  utsmykking. Utsmykkingen vil bli relatert […]


Nytt styre valgt

Trond Bogsnes ble gjenvalgt som preses under Generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 2016. Styret består for øvrig av: Visepreses: Monica Jangaard Styremedlemmer: Arno Vigmostad, Atle Maurseth, Bent Stensaker, Cecilie Beate Wilson Ramstad, Geir Atle Ersland og Sylvelin Gunnarson. Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik Blaauw og Tove Kayser. Valgkomitten består av:  Erik Næsgaard, Trine Kolderup Flaten og Arne […]


Holberg markeres 3. desember

Gjennom årene har Det Nyttige Selskab på ulike vis bidratt til økt kjennskap til, og kunnskap om, Holberg. Allerede i 1884 sørget Selskabet for at Holbergstatuen på Vågsallmenningen lot seg realisere, og på Holbergs fødselsdag 3. desember er det tradisjon for at Selskabet bekranser statuen. Har du lyst til å få med deg årets bekransning […]


Forum for norske byselskap

Et forum for norske byselskap ble stiftet 22. juni 2015. Dette er en nasjonal paraplyorganisasjon for landets byselskaper. Seks av byselskapene fra henholdsvis Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Oslo deltok i stiftelsesmøtet, og flere har sluttet seg til. Selskabet for Oslo Byes Vel var initiativtaker og har påtatt seg oppgaven å være sekretariat for forumet. […]


Vellykket sommerfest i nye omgivelser

Selskabets tradisjonsrike Sommerfest var i år lagt til en perle av et møtested, urtehagen ved Lepramuseet. Sankt Jørgen kirke er vel kjent, mens hagen – til tross for sin sentrale beliggenhet midt i byen – trolig er ukjent for svært mange bergensere. Selskabet har fått mange hyggelige tilbakemeldinger både på arrangementet og introduksjonen til en […]


Gjenvalg av Styret

Trond Bogsnes ble gjenvalgt som preses under Generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 2015. Også øvrige styremedlemmer på valg ble gjenvalgt. Styret består av: Preses: Trond Bogsnes Visepreses: Monica Jangaard Styremedlemmer: Arno Vigmostad,  Atle Maurseth, Bent Stensaker, Bjart Nygaard, Cecilie Beate Wilson Ramstad , Geir Atle Ersland, Knut Ormhaug og Siri Meyer. Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik […]


Miniseminar: Skal Bergen fortsatt være “Norges eneste by”?

Gjennom 240 år har Det Nyttige Selskab vært en aktiv pådriver for utsmykking av Bergens plasser og byrom. Det markerer vi med et mini-seminar om byvekst, bykultur og offentlige rom. Vi inviterer til mini-seminar og stiller spørsmålet: Skal Bergen fortsatt være ”Norges eneste by”? Kom og møt: –       historiker Geir Atle Ersland, professor ved UiB. […]


Nytt styre for Selskabet

Trond Bogsnes ble på Generalforsamlingen 7. mai valgt som ny preses for Det Nyttige Selskab. Han overtar etter Erik Næsgaard, som etter mange fortjenstfulle år har bedt om å få fratre styret. Som nye styremedlemmer ble valgt Arno Vigmostad, Bent Stensaker og Cecilie Beate Wilson Ramstad. Som nye suppleanter ble valgt Bodil Friele, Fredrik Blaauw […]


Benken

Benker ved Universitetsbiblioteket

Det Nyttige Selskab var en viktig bidragsyter da arbeidet med å friske opp uterommet mellom Universitetsbiblioteket, HF-bygget og Fastings Minde ble gjennomført. Selskabet bidro med til sammen seks spesialdesignede benker til uterommet, hver dedikert til en person fra det historiske Bergen som fortjener å komme frem i lyset. De seks utvalgte personene var: Lyder Sagen, […]