Tag: Valg

  • Styret 2022

    På generalforsamlingen 4. mai 2022 ble styrets medlemmer gjenvalgt. Monica Jangaard ble gjenvalgt som preses. Styrets medlemmer er:Monica Jangaard (preses)Arno VigmostadBent StensakerBjørn Arvid BaggeJoachim Hvoslef KrügerSynnøve Kløve-GraueAnne Kloster Holst Suppleanter er Bodil Friele, Tove Kayser og Jørgen Bakke.

  • Valg av styre

    På generalforsamlingen 17. juni 2020 ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år, mens Bjørn Arvid Bagge og Anne Kloster Holst ble valgt som nye styremedlemmer. Styret består etter dette av: Monica Jangaard (preses) Arno Vigmostad Bent Stensaker Bjørn Arvid Bagge Joachim Hvoslef Krüger Synnøve Kløve-Graue Anne Kloster Holst Som suppleanter ble Bodil Friele […]