Vellykket sommerfest i nye omgivelser


Selskabets tradisjonsrike Sommerfest var i år lagt til en perle av et møtested, urtehagen ved Lepramuseet. Sankt Jørgen kirke er vel kjent, mens hagen – til tross for sin sentrale beliggenhet midt i byen – trolig er ukjent for svært mange bergensere.

Selskabet har fått mange hyggelige tilbakemeldinger både på arrangementet og introduksjonen til en ”ny” arena. I tillegg til hyggelig sosialt samvær, ble det gitt en interessant orientering om stedet vi befant oss på og de tette historiske båndene mellom Selskabet og årets festarena. Coriolus-kvartetten fra Bergen Filharmoniske Orkester sto med bravur for det kulturelle innslaget.