Valg av styre


På generalforsamlingen 8. mai 2019 ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år og styremedlem for to år, mens Joachim Hvoslef Krüger og Synnøve Kløve-Graue ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

  • Monica Jangaard (preses)
  • Arno Vigmostad
  • Bent Stensaker
  • Cecilie Beate Wilson Ramstad
  • Geir Atle Ersland
  • Joachim Hvoslef Krüger
  • Synnøve Kløve-Graue
  • Som suppleanter ble Bodil Friele, Bjørn Arvid Bagge og Tove Kayser gjenvalgt.