Valg av styre


På generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 25. april ble Jørgen Bakke valgt som nytt styremedlem etter Anne Kloster Holst og Morten Spjøtvold som ny supppleant etter Jørgen Bakke. For øvrig ble styret, med Monica Jangaard som preses, gjenvalgt.

Styret består etter dette av: Monica Jangaard (preses), Arno Vigmostad, Bent Stensaker, Joachim Hvoslef Krüger, Synnøve Kløve-Graue, Bjørn Arvid Bagge, Jørgen Bakke (styremedlemmer), Bodil Friele, Tove Kayser, Morten Spjøtvold (suppleanter).