Valg av styre


På generalforsamlingen 17. juni 2020 ble Monica Jangaard gjenvalgt som preses for ett år, mens Bjørn Arvid Bagge og Anne Kloster Holst ble valgt som nye styremedlemmer.

Styret består etter dette av:

  • Monica Jangaard (preses)
  • Arno Vigmostad
  • Bent Stensaker
  • Bjørn Arvid Bagge
  • Joachim Hvoslef Krüger
  • Synnøve Kløve-Graue
  • Anne Kloster Holst

Som suppleanter ble Bodil Friele og Tove Kayser gjenvalgt og Jørgen Bakke valgt som nytt medlem.