Nytt styre valgt


Trond Bogsnes ble gjenvalgt som preses under Generalforsamlingen i Det Nyttige Selskab 2016. Styret består for øvrig av:

Visepreses: Monica Jangaard

Styremedlemmer: Arno Vigmostad, Atle Maurseth, Bent Stensaker, Cecilie Beate Wilson Ramstad, Geir Atle Ersland og Sylvelin Gunnarson.

Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik Blaauw og Tove Kayser.

Valgkomitten består av:  Erik Næsgaard, Trine Kolderup Flaten og Arne Sælen.