Nytt styre for Selskabet


Trond Bogsnes ble på Generalforsamlingen 7. mai valgt som ny preses for Det Nyttige Selskab. Han overtar etter Erik Næsgaard, som etter mange fortjenstfulle år har bedt om å få fratre styret.

Som nye styremedlemmer ble valgt Arno Vigmostad, Bent Stensaker og Cecilie Beate Wilson Ramstad.

Som nye suppleanter ble valgt Bodil Friele, Fredrik Blaauw og Tove Kayser.

Styret består etter dette av:

 • Trond Bogsnes (preses)
 • Monica Jangaard (visepreses)
 • Atle Maurseth (sekretær)
 • Arno Vigmostad
 • Bent Stensaker
 • Bjart Nygaard
 • Cecilie Beate Wilson Ramstad
 • Geir Atle Ersland
 • Knut Ormhaug
 • Siri Meyer

Suppleanter:

 • Bodil Friele
 • Fredrik Blaauw
 • Siri Pettersen Strandenes
 • Sylvelin Gunnarson
 • Tove Kayser