Nå kan du søke Griegs Idéfond


Nå er det mulig å søke Griegs Idéfond om støtte til et god prosjekt. Av fondets midler vil det være inntil kr. 180.000 til utdeling i februar 2018.

Les mer om Idéfondet her.
Skriftlig søknad sendes:
Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond
c/o Grieg Arkitekter AS
Fantoftvegen 44, 5072 Bergen
Innen 15.11.2017.