Kvinner topper Selskabet

Monica Jangaard ble valgt som ny preses under Det Nyttige Selskabs generalforsamling 2017. Sylvelin Gunnarson er valgt som visepreses. Med det er for første gang to kvinner på topp i Selskabet styre. Bare én gang siden stiftelsen i 1774  har  Selskabets hatt en kvinnelige preses. Jangaard etterfølger Trond Bogsnes, som hadde bedt om å få avløsning.

Øvrige styremedlemmer er: Arno Vigmostad, Atle Maurseth, Bent Stensaker, Cecilie Beate Wilson Ramstad og Geir Atle Ersland.

Suppleanter: Bodil Friele, Fredrik Blaauw og Tove Kayser.

Valgkomitten består av:  Erik Næsgaard og  Arne Sælen. Styret fikk fullmakt til å supplere valgkomiteen med ytterligere ett medlem.