Gjenvalg av styre


På generalforsamling for Det Nyttige Selskab 2. mai 2018 ble de styremedlemmene som sto på valgt, gjenvalgt. Styret består av:

Preses: Monica Jangaard

Styremedlemmer:
Sylvelin Gunnarson (visepreses)
Geir Atle Ersland
Atle Maurseth
Bent Stensaker
Cecilie Beate Wilson Ramstad
Arno Vigmostad

Suppleanter:
Bjørn Arvid Bagge ble valgt som ny suppleant, i tillegg til Bodil Friele og Tove Kayser, som ble gjenvalgt.

Valgkomité
Trond Bogsnes
Jannicke Runshaug Foss
Erik Næsgaard