Generalforsamlingen utsettes

Grunnet korona-situasjonen anbefaler styret at Generalforsamlingen, opprinnelig planlagt 6. mai, blir utsatt inntil videre.

Ny dato for Generalforsamling blir fastsatt når vi mottar informasjon fra myndighetene om muligheten for å samles. Den planlagte vårfesten samme dato blir også avlyst.

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2020, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.

Dagsorden for Generalforsdamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent