Generalforsamling 2023


Generalforsamling holdes tirsdag 25. april klokken 18.00
på Landås Hovedgård, Kanonhaugen 39, 5097 Bergen

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2022
4. Revidert regnskap for 2022
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent