Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Det Nyttige Selskab holdes

onsdag 4. mai 2022 kl. 18.00
på Den gamle hovedbrannstasjonen, Rådstuplassen 9, 5017 Bergen

Dagsorden:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2021
4. Revidert regnskap for 2021
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Årsberetning, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling blir sendt medlemmene per epost.