Generalforsamling 2021 utsettes inntil videre

Årets Generalforsamling må utsettes inntil videre.

Mer informasjon om sted kommer når vi vet mer fra myndighetene om muligheten for å samles fysisk. 

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2021, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.

Dagsorden for Generalforsamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2020
4. Revidert regnskap for 2020
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent