Generalforsamling 2021 blir 17. juni

Årets Generalforsamling holdes på Zander K Hotel, Zander Kaaes gate 8, torsdag 17. juni kl. 1900.

Dagsorden for Generalforsamlingen vil være:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2020
4. Revidert regnskap for 2020
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent

Årsberetning, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling er sendt medlemmene per epost.

De av medlemmene som har glemt å innbetale medlemskontingenten for 2021, bes innbetale kr. 250,- til konto 5201 21 29661 / på Vipps til 14503 – Det Nyttige Selskab.