Generalforsamling 2018


Den Nyttige Selskabs generalforsamling 2018 holdes onsdag 2. mai klokken 1900 på Stranges Stiftelse.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteledelse og protokollfører, i henhold til lovene. Valg av delegat til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning for 2017.

4. Revidert regnskap for 2017.

5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter.

6. Valg av valgkomité.

7. Valg av revisor.

8. Fastsettelse av kontingent.

Innkalling med sakspapirer er sendt medlemmene.