Generalforsamling 17. juni


Det innkalles med dette til
GENERALFORSAMLING I DET NYTTIGE SELSKAB
Onsdag 17. juni 2020 kl. 19.00
på Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Dagsorden:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteledelse og protokollfører i henhold til lovene.
Valg av delegat til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap for 2019
5. Valg av preses, styremedlemmer og suppleanter
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Fastsettelse av kontingent