Bekransning av Holbergstatuen

Vel møtt til bekransningen av Holbergstatuen på Vågsallmenningen tirsdag 3. desember kl. 17. i anledning Holbergs fødselsdag. De som vil følge med til Holbergstuen etterpå bes melde fra til Tryggve Fett: tryggve@baremeg.no for bordbestilling.

Noter også onsdag 6. mai 2020: Vårfest, med generalforsamling samme dato. Sted blir annonsert senere.